گازرسانی به ۲۳۰ روستا و واحد صنعتی کرمانشاه

با حضور بازوند؛ استاندار کرمانشاه ۲۳۰ پروژه گازرسانی به روستاها و واحدهای صنعتی در هفته دولت بهره برداری و عملیاتی گردید.
به گزارش ساقی آذربایجان سیروس شهبازی؛ مدیرعامل گاز استان عنوان نمود: در راستای توسعه گازرسانی به روستاها و کمک به رونق تولید همزمان با ایام هفته دولت آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از ۲۳۰ روستا و واحد صنعتی با مجموع اعتباری۱۱۰ میلیارد تومان باحضور مهندس بازوند؛ استاندار کرمانشاه در محل روستاهای شهرستان ثلاث باباجانی انجام گردید.
در ابتدای این مراسم مدیرعامل گاز استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد گازرسانی در استان اظهارداشت: در حال حاضر ۹۹/۵ درصد خانوارهای شهری درقالب ۲۹ شهر و ۸۴ درصد خانوارهای روستایی در قالب ۱۷۴۱ روستا در مجموع ۹۵ درصد خانوارهای شهری و روستایی از نعمت گاز برخوردار می‌باشند.
شهبازی افزود: همچنین با ۲۵۰۰ واحد صنعتی و ۱۸ شهرک صنعتی و ۷۴ جایگاه CNG گازدار می باشد و۶۳۰ هزار مصرف کننده گاز طبیعی در استان داریم که روزانه ۱۲ میلیون متر مکعب گاز استفاده می نمایند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر گازرسانی به شهر نوسود، ریجاب و شبکه داخلی شهر ازگله و ۳۵۵ روستا و ۲۰۰ واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر۴۵۰ میلیارد تومان درحال انجام می باشد که با انجام آنها ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری و روستایی به ۹۵ درصد خواهد رسید که در حال حاضر روزانه یک روستا و یا یک واحد صنعتی گازدار می گردد.
شهبازی افزود: درحال حاضر طی هفته دولت آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از گازرسانی به ۲۳۰ روستا و واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیاردتومان در حال انجام می باشد.
درپایان بازوند؛ استاندار کرمانشاه ضمن تأکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در راستای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ضمن تشکر از خدمات مجموعه شرکت گاز استان عنوان نمود: هم اکنون گاز بعنوان محور اصلی جهت توسعه روستاها می باشد و کار توسعه گازرسانی از ۲۱۰ روستا قبل از سال ۹۲ به ۱۷۴۱ روستا درحال حاضر کار بزرگی در توسعه گازرسانی به روستاها می باشد و علی رغم مشکلات و تنگناهایی که در دولت وجود دارد بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش گازرسانی انجام گردیده است تا مردم بتوانند در رفاه و آسایش باشند.

About Author