گاز اداره‌های زنجان قطع شد

به دنبال خرابکاری و انفجار در شبکه گازرسانی کشور، گاز در برخی استان ها دچار افت فشار شد

شرکت گاز استان زنجان اعلام کرد: در راستای مدیریت شبکهٔ گازرسانی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکهٔ گازرسانی کشور، گاز اداره‌های استان زنجان امروز قطع و گاز مصرفی صنایع محدود شده است.

About Author