گران‌‌ترین و ارزان‌‌ترین استان‌‌‌های ایران کدامند؟

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، در خردادماه امسال استان یزد با تورم ۵۸.۸ درصد گران ترین استان کشور شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ۲۳ استان بالاتر از میانگین کشوری و در ۸ استان پایین تر از تورم کشوری است.

About Author