گرانی نان در تبریز؛ چراغ خاموش یا رسمی؟!

بسیاری از نانوایان تبریز قیمت نان‌های خود را بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. این اتفاق درحالی رخ داده که هیچ دستوری برای افزایش قیمت نان صادر نشده است اما از طرفی نانوایان بیش از یک و نیم سال است که قیمت نان را افزایش نداده‌اند در حالی که حداقل دستمزد در این سال‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

هنوز هیچ یک از نهادهای مسئول به صورت رسمی‌این خبر را تایید یا رد نکرده‌اند از طرفی افزایش قیمت نان موجب اختلاف نظر، جر و بحث بین خریداران و فروشندگان گردیده است.

طی هشت سال گذشته مدیریت افتضاح در بحث قیمت گذاری همواره موجب نارضایتی مردم و اصناف شده است. مردم عادت کرده اند که وقتی در اخبار از غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصولی صحبت شد، مطمعنا قیمت آن محصول طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت!

About Author