گروه های سیاسی یکی از بالنده ترین عوامل رشد جامعه هستند

به گزارش ساقی آذربایجان، عابدین خرم چهارشنبه شب در جمع اعضای خانه احزاب استان افزود: اگر کنشگری توسط احزاب، گروه‌های مرجع، نخبه صورت نگیرد، آن جامعه، جامعه خفته، بسته، غیر متحرک و غیرفعال خواهد بود.

وی اظهار کرد: در مکتب و انقلاب ما یکی از مهمترین آورده‌های نظام اسلامی فعال بودن و کنشگری اقشار مختلف جامعه است.

خرم با بیان اینکه معارضه‌هایی که توسط دشمنان قسم خورده و عوامل آنها بر علیه نظام صورت می‌گیرد خط قرمز ماست، گفت: نظام با آغوش باز موضع گیری های سیاسی، افکار و بیانات و دیدگاه‌های گروه‌های سیاسی را قبول می‌کند و هیچ گونه موضع شکننده در مورد آنها اعمال نمی‌کند.

وی با بیان اینکه استان در حال حرکت به سمت برنامه‌های پیش بینی شده است و بی برنامه گی و روزمرگی در این دولت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت به شعار «دولت مردمی، ایران قوی» پایبند است و امروز تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد که این دولت بیشترین ارتباط مردمی در تمامی حوزه‌های جغرافیایی و جمعیت هر استان داشته است.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: دولت فعلی به اصول و ارزش‌های خود پایبند ماند و در ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود هیچ گونه باج خواهی و باج دهی مواجه نشد.

خرم تاکید کرد: احزاب و گروه‌های سیاسی چه در رویکردهای ایجابی و چه سلبی از لحاظ اجتماعی و سیاسی نگاه متوازنی داشته باشند.

About Author