گزارش پنتاگون از اقدامات “فزاینده” چین در مناقشه ارضی با هند

پنتاگون در گزارشی درباره نوسازی نظامی چین، اعلام کرد چین “اقدامات تاکتیکی و فزاینده‌ای” را برای اعمال ادعاهای خود در خط کنترل واقعی (LAC) با هند انجام داده و تلاش‌های ناموفقی در راستای جلوگیری از تعمیق روابط دهلی‌نو با آمریکا در جریان این بن‌بست و پس از آن، داشته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه زی ‌نیوز، گزارش پنتاگون در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین آمریکا و چین بر سر موضوع تایوان و ساعاتی پس از آن منتشر شد که ارشدترین ژنرال آمریکایی، مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشداری جدی درباره پیشرفت نظامی چین صادر کرد. پنتاگون بارها از چین به عنوان “چالش پیش‌رونده” برای آمریکا یاد کرده است.

وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور گفت: جمهوری خلق چین، به دنبال جلوگیری از رابطه نزدیکتر هند با آمریکا، در پی تنش‌های مرزی است. مقامات جمهوری خلق چین به مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که در روابط این کشور با هند مداخله نکنند.

پنتاگون به طور منظم در مورد بن‌بست نظامی بین هند و چین در شرق لداخ به کنگره آمریکا گزارش می‌دهد و با قاطعیت گفته است که رفتار چین با همسایگان خود به ویژه هند، تهاجمی و قهری است.

پنتاگون در این گزارش گفت: مقامات چینی از طریق بیانیه‌های رسمی و رسانه‌های دولتی نیز به صورت ناموفق تلاش کرده‌اند از تعمیق روابط هند با آمریکا در جریان این بن‌بست و پس از آن، جلوگیری کنند و هند را صرفاً یک ابزار سیاست آمریکا در منطقه می‌دانند.

پنتاگون گفت، از آغاز ماه مه ۲۰۲۰، ارتش چین تهاجماتی را به مناطقی در سراسر مرز که به طور معمول، تحت کنترل هندوستان است، آغاز و نیروهایش را در چندین نقطه در امتداد خطر کنترل واقعی متمرکز کرده است.

وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفت که علی‌رغم گفت‌وگوهای دیپلماتیک و نظامی در راستای کاهش‌ تنش‌های مرزی، چین به “اقدامات تاکتیکی و فزاینده” برای اعمال ادعاهای خود در خط کنترل واقعی ادامه داده است.

About Author