گفتار درمانی صنعت و معدن آذربایجان‌شرقی این بار به شیوه «سرتیپی»

متاسفانه طی ادوار گذشته، اغلب مدیران صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی رسم نهادینه شده “انتقاد از وضعیت موجود” را بدون ارائه راهکاری برای برون رفت از وضعیت نگران‌کننده فعلی و دور شدن از جایگاه اصلی استان در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و تجارت بین‌الملل را تکرار کرده‌اند، بی‌آنکه معلوم شود، کدام مدیر، مسؤول اصلاح امور و بهبود شرایط است و کدام مدیر، باید پاسخگوی قصورها و تقصیرهای موجود باشد؟
 عبدالحمید سرتیپی، سرپرست اداره کل صمت آذربایجان‌شرقی، درحالی از “وضعیت دور از شأن استان در حوزه‌های اقتصادی” ابراز نگرانی و گلایه کرده است که خود ایشان، به لحاظ دارا بودن مسؤولیت دولتی در همین بخش، ماموریت مستقیم برای حل موانع و بهبود شرایط موجود در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و تولیدی استان دارد!این مدیر دولتی تازه منصوب همچنین با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی به لحاظ دارا بودن ظرفیت‌های معدنی، تاکید کرده است که این استان، باید یکی از سه استان برتر کشور در این بخش نیز باشد، مسأله‌ای که باز از منظر ماموریت های سازمانی در بعد نظارتی، سیاست‌گذاری، حمایتی و توانمندسازی، کاملا در حیطه وظایف و ماموریت‌های خود ایشان است!سرتیپی در حالی با طرح موضوعات، دغدغه‌ها و چالش‌های بدیهی و مزمن شده حوزه صنعت، معدن، تجارت و حتی بازرگانی استان، دست به گفتار درمانی‌های تکراری اسلاف خود زده است که اساسا، انتقاد از ضعف‌ها و نابسامانی‌های موجود در این بخش‌ها و تلاش و برنامه‌ریزی در راستای بهبود شرایط و تقویت زیرساخت‌ها و بسترهای رشد و توسعه همه جانبه تولید، اقتصادی استان، وظیفه سازمان و مدیران تحت امر ایشان است و در بعد نظارتی و پیگیری نیز، نمی‌تواند از خود رفع مسوولیت نماید.مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی درحالی همچون مدیران پیش از خود، لب به انتقاد گشوده است که در هیچ بخش از اظهارات خود، راهکاری عملی و برنامه ای اجرایی برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه نمی دهد و از این رو، نمی تواند با صرف انتقاد، که دم‌دستی‌ترین و آسان‌ترین راه برای فرار به جلوهای مدیریتی است، صورت مسأله را پاک کند.
متاسفانه طی ادوار گذشته، اغلب مدیران صنعت، معدن و تجارت استان، رسم نهادینه شده “انتقاد از وضعیت موجود” را بدون ارائه راهکاری برای برون رفت از وضعیت نگران‌کننده فعلی و دور شدن از جایگاه اصلی استان در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و تجارت بین الملل را تکرار کرده‌اند، بی آن که معلوم شود، کدام مدیر، مسؤول اصلاح امور و بهبود شرایط است و کدام مدیر، باید پاسخگوی قصورها و تقصیرهای موجود باشد؟در این میان، انتظار افکار عمومی، رسانه‌ها، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی، تجاز و بازرگانان، ارائه راهکارهای عملی از سوی ایشان، به نیابت از دولت و در سوئی دیگر، عملیاتی کردن راهکارها و پیشنهادات فعالان این حوزه‌ها در راستای توسعه و بهبود وضعیت فعلی است، ماموریتی که ایشان را به عنوان نماینده عالی دولت در استان، مکلف به پیشرانی، پشتیبانی و تسهیل گری کرده است!

About Author