یک فرماندار غیربومی در راه آموزش و پرورش استان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

می گویند یکی از فرمانداران ، احتمالا بعنوان مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نصب گردد. این در حالی است که این اداره کل ماههاست دچار حواشی مدیریتی بوده و عملا کارکرد آموزشی و تربیتی این نهاد مهم تحت الشعاع نفسانیات برخی بزرگان استان ! قرار گرفته است و معلوم نیست در این زورآزمایی ریاستی ، بالاخره کدام طرف خواهد توانست گزینه مورد نظر خود را برای مدیر کلی این اداره غالب کند ! از سوی دیگر انتخاب یک چهره سیاسی آن هم غیر بومی! برای مجموعه ای تخصصی و تربیتی که با آحاد مختلف جامعه سر و کار دارد با کدام عقل و منطق مدیریتی و دلسوزانه سازگاری دارد؟

 

About Author