یک هزار هکتار از باغات کشت و صنعت مغان فرسوده است

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از فرسوده شدن یک هزار هکتار از باغات در این شرکت خبر داد. اسدالله محسن زاده در جلسه بررسی ایجاد نهالستان باغ مادر افزود: بدلیل نبود سرمایه‌گذاری یک هزار هکتار از مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتاری باغات این شرکت فرسوده شده که امسال طرح احیا و […]

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از فرسوده شدن یک هزار هکتار از باغات در این شرکت خبر داد.
اسدالله محسن زاده در جلسه بررسی ایجاد نهالستان باغ مادر افزود: بدلیل نبود سرمایه‌گذاری یک هزار هکتار از مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتاری باغات این شرکت فرسوده شده که امسال طرح احیا و بازسازی ۶۴ هکتار اجرا و به جای آن زیتون کاشته شد.در مجموع کل باغات زیتون شرکت به ۳۰۰ هکتار رسیده است و در نظر داریم نسبت به اصلاح و بازسازی بخش دیگری از باغ هم اقدام کنیم .
محسن زاده با بیان اینکه اولویت شرکت در ایجاد نهالستان باغ مادر تولید نهال است افزود: ۱۱ ماه پیش که هیئت مدیره در شرکت مستقر شد با بررسی وضعیت مجتمع باغات میوه به این نتیجه رسید که ادامه شرایط فعلی با توجه به وضع نامناسب آن به صلاح نیست بنابراین برنامه‌ای برای باغات و ایجاد نهالستان باغ مادر مد نظر قرار گرفت و در نظر داریم طبق برنامه تدوین شده اقدام‌های لازم انجام شود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ادامه داد: نهالستان باغ مادر با توجه به زیرساختی که در شرکت فراهم شده با هماهنگی موسسه بذر و نهال ایجاد خواهد شد.
عبدالرضا کاوند معاون کنترل و گواهی نهال موسسه تحقیقات و ثبت گواهی بذر و نهال کشور هم در این جلسه گفت: طی بازدیدی که از مجتمع باغات شرکت کشت و صنعت مغان انجام شد از زنجیره تولید از نهال تا باغات و ظرفیت‌های صادراتی آن به نحو احسن استفاده نمی‌شود.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های شرکت کشت و صنعت مغان مستعد و مهیای اجرای برنامه‌هایی است که ما سراغ آن را در کشورهای پیشرفته داریم که امید است این اتفاق در این خطه از کشور شکل بگیرد.