۱۰ سد بزرگ کشور با کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصد حجم آب

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود ۱۰ سد بزرگ و مهم کشور با کاهش از ۲۵ تا ۷۵ درصد حجم موجودی آب نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه هستند. ۶۵ روز از سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) گذشته است و با وجود بارش‌های اندکی که در روزهای اخیر رخ داده است، اما بسیاری از سدهای کشور همچنان درگیر کم‌آبی هستند.
سد تهم زنجان یکی از این سدهاست که از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ آذرماه ۱۴ میلیون متر مکعب آب دارد و درصد پرشدگی این سدهم ۱۷ درصد است که نسبت به پارسال کاهش ۵۵ درصدی دارد

About Author