۲ هزار هکتار بافت غیرمقاوم روی گسل های البرز

ساقی آذربایجان/ سوز بیزدن قولاق سیزدن

گفته می شود استان البرز به وسعت حدود ۵۸۰۰ کیلومتر مربع روی حدود ۴۰۰ کیلومتر گسل زلزله قرار دارد که وجود بیش از ۲ هزار هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم مسکونی در این گستره جغرافیایی به عنوان تهدیدی بزرگ محسوب می شود.
بیش از یک / سوم جمعیت سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان البرز در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت دارند که اگر زمین بلرزد مقاومتی در برابر آن نیست. بخشی از بافت های غیرمقاوم البرز قدمتی بالای ۵۰ سال دارد و بخشی هم به اصطلاح نوساز اما نحیف و رنجور است و برحسب اتفاق ، بیشترین حادثه ها در همین خانه های جدید ثبت و ضبط می شود. سخن از بافت های ناکارآمد تنها خانه های قدیمی نیست بلکه در این استان همه جور بنایی را می توان دید که برخی حتی رمق ایستادن در مقابل یک تند باد را ندارند

About Author