۳ هزار زوج زنجانی در نوبت دریافت وام ازدواج

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: میزان تسهیلات ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال به۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به گزارش ساقی آذربایجان ، دادگر گفت: ۱۴ بانک در استان زنجان وظیفه پرداخت وام‌ ازدواج را به عهده دارند و پرداخت تسهیلات ازدواج در همه استان‌ها براساس سهمیه است. او می گوید:پارسال تعداد […]

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: میزان تسهیلات ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال به۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش ساقی آذربایجان ، دادگر گفت: ۱۴ بانک در استان زنجان وظیفه پرداخت وام‌ ازدواج را به عهده دارند و پرداخت تسهیلات ازدواج در همه استان‌ها براساس سهمیه است.
او می گوید:پارسال تعداد ۲ هزار و ۶۳۵ پرونده درخواست وام در صف انتظار بود که این تعداد در ۲ ماه گذشته به ۳هزار و ۷۶۷ رسیده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: متقاضیان می‌توانند با مشاهده وضعیت بانک‌ها در هنگام درخواست وام با توجه به سهمیه بانک‌ها، بانکی که صف انتظار کمتری دارد را انتخاب کنند.
به گفته دادگر مبلغ وام در صورتی که زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال باشد برای هرنفر ۱۵۰ میلیون تومان است و این مبلغ برای فرزندان ایثارگران نیز دوبرابر می‌شود.
او می گوید:پارسال به طور میانگین در استان زنجان هر ماه هزار و ۱۱۸ فقره وام پرداخت شده که معادل ۹۸ میلیارد تومان در ماه است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: پرداخت وام در سال۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹از نظر تعداد ۱۸ درصد و از لحاظ مبلغ وام نیز ۱۰۱ درصد افزایش یافته است.