۲۰ سال انتظار برای تامین آب شرب سالم در میانه

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شودآب شرب میانه درحال حاضر از منابع زیر زمینی با سختی بالا و سد کندوان که کیفیت نامطلوبی دارد تامین می شود و مردم شهرستان حدود ۲۰ است منتظر بهره برداری از سد گرمی چای و حل مشکل شان هستند.اخیرا مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با عذرخواهی از مردم شهرستان میانه بابت تاخیر در بهره برداری از این طرح گفته برای رفع این مشکل، پروژه آبرسانی به این شهرستان از سد گرمی چای در مراحل پایانی قرار گرفته و در چند روز آینده، ۵۰ درصد از نیاز آب شرب مردم به وسیله این سد تامین خواهد شد.

About Author