2000 پرونده تخلفات صنفی و قاچاق کالا در اردبیل

ساقی آذربایجان/ سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن
می گویند امسال نزدیک به 2000 پرونده تخلفات صنفی و قاچاق کالا در استان اردبیل تشکیل و رسیدگی و متخلفین اقتصادی بالغ بر هزار میلیارد ریال جریمه شده اند. همچنین ۹۵۰ پرونده تخلف صنفی و قاچاق کالا در طول هشت ماهه امسال در خلخال مورد رسیدگی قرار گرفته که شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و قاچاق است که نسبت به سال گذشته روند صعودی داشته است.