۳۰ تعاونی‌های مسکن مشکل دار در زنجان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود از حدود ۱۲۰۰ تعاونی فعال در استان زنجان ۳۰ تعاونی مشکل دار شناسایی شده که ۲۲ مورد از این تعاونی ها مربوط به حوزه مسکن است که مشکلات متعدد برای مردم و مسئولان ایجاد کرده اند. گویا برخی از این تعاونی ها ۱۲ هزار فیش زمین های خارج از محدوده را به دست مردم داده اندکه گاه اقدام به ساخت و ساز هم کرده ولی هنوز نتوانسته اند به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.کسانی که در گذشته وارد سوداگری در این حوزه شده و مشکلاتی را ایجاد کرده اند بدلیل عدم نظارت بموقع نهادهای مسئول بار مشکلات عدیده را برای مردم ایجاد کرده اند و حل مشکلات این تعاونی ها در حال حاضر به تنهایی از عهده یک دستگاه خارج است و باید همه دستگاه های مرتبط کمک کنندتا مشکلات مردم حل و فصل شود.

 

About Author