30 تعاونی‌های مسکن مشکل دار در زنجان

سؤز بیزدن ، قولاق سیزدن

شنیده می شود از حدود 1200 تعاونی فعال در استان زنجان ۳۰ تعاونی مشکل دار شناسایی شده که ۲۲ مورد از این تعاونی ها مربوط به حوزه مسکن است که مشکلات متعدد برای مردم و مسئولان ایجاد کرده اند. گویا برخی از این تعاونی ها ۱۲ هزار فیش زمین های خارج از محدوده را به دست مردم داده اندکه گاه اقدام به ساخت و ساز هم کرده ولی هنوز نتوانسته اند به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.کسانی که در گذشته وارد سوداگری در این حوزه شده و مشکلاتی را ایجاد کرده اند بدلیل عدم نظارت بموقع نهادهای مسئول بار مشکلات عدیده را برای مردم ایجاد کرده اند و حل مشکلات این تعاونی ها در حال حاضر به تنهایی از عهده یک دستگاه خارج است و باید همه دستگاه های مرتبط کمک کنندتا مشکلات مردم حل و فصل شود.