۳۲۰۰ تن مازوت سوزی نیروگاه تبریز در یک شبانه روز

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز با بیان اینکه بخش اعظم ورودی بدن انسان در یک شبانه روز هوا است که برابر با ۲۰ کیلوگرم بوده و به همین دلیل کیفیت آن دارای اهمیت است، گفت: در یک شبانه روز نیروگاه تبریز ۳۲۰۰ تن مازوت مصرف می‌کند که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

لیلا خازینی؛ استاد دانشگاه تبریز در سلسله نشست‌های گفتگوی محیط زیست، با محوریت «شناخت عوامل آلودگی هوای تبریز» توسط خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار استان، در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد. بر لزوم مطالبات و تمرکز بر اولویت‌بندی مشکلات تاکید کرد و اظهار کرد: مرز به‌تنهایی نمی‌تواند بر اقلیم تاثیر بگذارد، اما تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در داخل مرزها بسیار موثر بوده و نقش اقلیم در کلانشهر ها بسیار حائز اهمیت است، همراهمی اقلیم نیز موثر است و بارش های اخیر تبریز نشان دهنده همراهی اقلیم است.این استاد دانشگاه ضمن بررسی نیاز های اصلی انسان، اظهار داشت : بخش اعظم ورودی بدن انسان در یک شبانه روز هوا است که برابر با ۲۰ کیلوگرم بوده و به همین دلیل کیفیت آن دارای اهمیت است.وی منابع آلودگی هوا را خودروهای سواری و سنگین، منابع خانگی، صنایع کوچک و بزرگ، پایانه ها و لوکوموتیوها معرفی کرد و افزود: در یک شبانه روز نیروگاه تبریز ۳۲۰۰ تن مازوت مصرف می‌کند که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود، بنابراین باید میزان آلودگی و سهم هر بخش بررسی شده و پس از اولویت‌بندی، از تداوم پخش آلاینده‌ها در هوا جلوگیری شود، چراکه تلاش بدون اولویت‌بندی یک عمل تصادفی است.

About Author