P نمنه دی ؟

اختصاصی ساقی آذربایجان/ به قلم: وحید خدادادی

بارش موی دماغی به نام برف کلا امنیت و آرامش مسئولان زحمتکش شهر را به هم ریخت و چنان بدون دعوت بود که حواشی آن بعد از چند روز تمامی ندارد. در این بین عزیزان شورا هم به زحمت افتادند و البته برخی به بهانه اینکه جلسه با آنان هماهنگ نشده چنین زحمتی را بر خود روا ندانستند ولی بهرحال ما به سهم خود از همه اعضای شورایی که بارش برف باعث شد تا امورات شخصی شان مختل شود، صمیمانه عذرخواهی می نماییم و قول می دهیم که از این تاریخ برفی بدون هماهنگی نبارد. هر چند برف اگر وجدان داشته باشد، باید به اشتباهش اعتراف و خود راآماده مجازات نماید. اما در این بین اتفاقات وحواشی به وجود آمده ما را به ناچار به یکی دو جلسه شورا کشاند تا از نزدیک در چند و چون قضایا قرار بگیریم و همین یکی دو بار برای هفت پشتمان بس است. شورا در این چند جلسه صحنه کارزار کلامی بود تا پارلمانی برای حل مشکلات مردم!
در جلسه علنی روز یکشنبه عضوی از شورا خواستار عذرخواهی شهردار می شود و یکی دو عضو دیگر علی رغم آن که شخص آقای شهردار در جلسه حضور دارند و قاعدتا می بایست خود در این باب اظهار نظر می کردند، دو عضودیگر در مقام سخنگویی وی چنان بر همکار خود می آشوبند که گویی درخواست عذرخواهی ذنب لایغفر است! حال اینکه این عزیزان نماینده مردم هستند یا وکیل مدافع آقای شهردار پرسشی است که مطالبه افکار عمومی است، هر چند به احتمال زیاد بی پاسخ خواهد ماند. برخی گویا رویکردهای احمدی نژادی در وجودشان خاموش نشده و به توهم آن که جلسه شورا جلسه مناظره انتخاباتی است، بگم بگم راه انداخته بودند، رویکردی که از بدو تاسیس شورا اتخاذ کرده اند و تاکنون راه به جایی نبرده است. اما داستان زمانی جالب شد که بحث تعیین تعرفه خدمات به میان آمد و مباحث فنی آغاز شد. تمام حواسمان به تک تک اعضای شورا بود تا از میزان سواد و تخصص شان در رابطه با موضوعات فنی اطلاع پیدا کنیم و خروجی این حواس جمعی نهایتا ناامید کننده بود. عضو بگم بگم تا آخر جلسه و در کوران بالا گرفتن مباحث فنی یا با موبایلش صحبت می کرد و ور می رفت و برخی دیگربا بغل دست خود پچ پچ میکردند و برخی چنان خاموش و آرام نشسته بودند که به تعبیر حضرت امیر، گویی پرنده ای بر شانه هایشان نشسته که اگر کوچکترین تکانی بخورند، پرواز خواهد کرد. ذهن کنجکاو خبرنگاری هی تذکر می داد که بمانیم و در پایان جلسه از کسانی که در گرماگرم این مباحث قوش اوچوردوردولار، یک سوال ساده بکنیم: از جلسه امروز چیزی دستگیرتان شد؟ و یا با فرمول های تعیین تعرفه ها آشنایی دارند؟ یا اصلا معنی کلماتی مانند ذی حساب، تفریغ بودجه چیست؟ در این جلسه صحبت از محاسبه عوارض پروانه ساختمان بود، بگذارید مثالی از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال۱۴۰۲شهرداری تبریز بزنیم که مطلب بهتر جا بیافتد. تبصره ۱۵ ماده یک این دفترچه به موضوع ارزش معاملاتی عرصه املاک می پردازد و کافی است دوستان بگویند که حرفp در این تعرفه که موضوع بحث جلسه آن روز بود، به معنای چیست؟ دوستان اگر هم بر فرض مثال با این مفاهیم آشنا باشند، اصلا حواسشان نبود که بحث بر سر چیست تا بتوانند در بحث شرکت و نظر بدهند. برخی در جلسات شورا حضور فیزیکی دارند ولی فکر و ذهن مبارکشان در حال سیر در دنیای دیگری است. جلسات شورا برای سینه چاک کردن برخی ها برای شهردار تشکیل نشده و افکار عمومی هم باید متوجه باشند که حضور چهره های غیر متخصص در این پارلمان نتیجه اش می شود همین آشی که به شدت شور شده است.

About Author