مطبوعات

1 دقیقه زمان مطالعه

مدیران مسوول رسانه‌ها نسبت به تبعات تصمیم جدید مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۲ هشدار دادند. مقرر شده است معافیت مالیاتی رسانه‌ها...