پشه

1 دقیقه زمان مطالعه

پشه کشف‌ شده آئدس مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه به باور کارشناسان از سال‌های بسیار دور در مناطق...