استفاده از قوانین بین‌المللی راهکار خروج از آسیب ریزگردها

یک کارشناس محیط زیست گفت: باید بتوانیم با دیپلماسی فعال و استفاده از قوانین بین‌الملل، مشکل ریزگردها‌ را برطرف کنیم.
ترکیه تنها در ۱۸ سال اخیر ۵۸۵ سد ساخته، با این وجود این کشور ساخت ۱۰ پروژه‌ ابر آبی دیگر را نیز در دستور کار قرار داده است.
اسماعیلی گفت: ایران، عراق، سوریه و ترکیه باید کارگروه مشترکی تشکیل دهند و راجع به بروز این بحران و سدسازی‌های ترکیه صحبت و تصمیم گیری کنند، یعنی به دیپلماسی فعال در عرصه‌ بین المللی نیاز داریم.
او گفت: جلوگیری از جنگل‌زدایی و بیابان زایی کمک بسیار موثری به مدیریت ریزگرد‌ها می‌کند.
به گفته‌ این کارشناس، اراضی قابل توجهی از جنگل‌های بلوطی که در پیکره‌ زاگرس بوده‌اند به دلیل خشکسالی و آتش سوزی‌ها از بین رفته، در حالی که این جنگل‌ها یک سپر طبیعی دربرابر ریزگرد‌ها بوده است.
این کارشناس محیط زیست گفت: بسیاری از ریزگرد‌ها در داخل کشور هستند مانند دریاچه‌ نمک و دریاچه حوض سلطان در جنوب تهران که منشاء آلودگی‌های زیادی تحت عنوان ریزگرد هستند.
او معتقد است باید بتوانیم با دیپلماسی فعال و با استفاده از قوانین بین‌المللی و همچنین وحدت در موضع گیری مشترک با کشور‌های عراق و سوریه در قبال ترکیه و در قالب جلسه‌های مشترک با حضور نمایندگان همه‌ این کشور‌ها بتوانیم این معضل را برطرف کنیم.
اسماعیلی گفت: برای ضمانت اجرایی پیدا کردن این نتایج باید از سازمان ملل و یا نهاد‌های بین‌المللی به عنوان عضو ناظر در این نشست‌های چند جانبه استفاده کنیم.
پیش‌تر سخنگوی وزارت خارجه ترکیه تأثیر سدسازی در این کشور بر ایجاد گردوغبار در ایران و عراق را، ادعایی غیرعلمی توصیف کرده بود.