اسیدپاشی روی مرد ۸۰ ساله در تهران

قربانی ۸۰ساله اسیدپاشی مدعی است که به خاطر شک بی مورد همسرش، هدف انتقامجویی شوهر و برادر یک زن جوان قرار گرفته است.
حدود دو هفته قبل مردی ۸۰ ساله برای انجام کاری از خانه اش خارج شده بود که در کوچه ای خلوت دو مرد که نقاب به صورت داشتند و سوار بر موتور سیکلت بودند سد راهش شدند و به صورتش اسید پاشیدند و فرار کردند. پیرمرد که از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی شده بود و فریاد زنان از مردم کمک می خواست و با کمک رهگذران به بیمارستان منتقل شد.
در این مدت مرد ۸۰ ساله در بیمارستان تحت مداوا بود تا اینکه پس از مرخص شدن از بیمارستان راهی اداره پلیس شد و گفت که عاملان اصلی اسیدپاشی را می شناسد.
او با شکایت از مردی جوان و برادرزنش گفت: اوضاع مالی من خوب است و در کارهای خیر فعالیت زیادی دارم و سعی کرده ام به خیلی ها کمک کرده ام. از جمله زنی که چند وقت قبل با او در مطب دکتر آشنا شدم. آن روز وقتی در مطب منتظر نوبتم بودم، زنی جوان سر صحبت را باز کرد و از مشکلات زندگی اش گفت. می گفت که شوهرش بیکار است و زندگی برایشان سخت شده است. دلم به حال زن جوان سوخت و به او قول دادم که حتما کمکش کنم.
وی ادامه داد: آن روز شماره موبایلش را گرفتم تا اگر کاری برای شوهرش پیدا شد به او زنگ بزنم. پس از آن با زن جوان در تماس بودم اما همسرم به ماجرا مشکوک شد. همسرم که دچار سوء ظن شده بود بی خبر از من، شماره موبایل زن جوان را از گوشیم برداشت و با او تماس گرفت. آن روز ظاهرا گوشی زن جوان در دست برادرش بوده و همسرم به او گفته بود که من و زن جوان ارتباط پنهانی داریم و خواسته بود کاری کند که آن زن از زندگی ما خارج شود.
مرد ۸۰ساله گفت: پس از این تماس، زن جوان به من زنگ زد و با عصبانیت ماجرای تماس همسرم را تعریف کرد و گفت که آبرویش نزد خانواده اش رفته است. این در حالی بود که هیچ ارتباطی بین ما نبود و همسر من فقط دچار یک شک بی مورد شده بود. پس از آن دیگر تماسی بین ما رد و بدل نشد تا اینکه این اتفاق افتاد و من مطمئن هستم که اسیدپاشی کار برادر و همسر آن زن است. آنها به تصور اینکه ما با هم ارتباط پنهانی داریم، نقشه انتقامجویی کشیده و به روی من اسید پاشیده اند.
انکار مظنونان
با شکایت پیرمرد، پرونده اسید پاشی پیش روی قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت و تحقیقات شروع شد. ماموران در گام نخست به محل حادثه رفتند و دوربین های مداربسته ای که در آن محدوده بود مورد بازبینی قرار دادند. تصاویر ثبت شده نشان می داد که دو مرد نقاب دار، پلاک موتورشان را مخدوش کرده و از ساعاتی قبل به انتظار مرد ۸۰ ساله نشسته و پس از اسیدپاشی به سرعت فرا کرده بودند. در ادامه، قاضی دستور احضار ۲مردی که شاکی به آنها مظنون بود را صادر کرد. آنها اما اسیدپاشی را انکار کردند و در این میان برادر زن جوان گفت: روزی که همسر شاکی به من زنگ زد و گفت به همسرش مشکوک شده و فکر می کند با خواهرم رابطه دارد، عصبانی شدم و با خواهرم صحبت کردم اما وقتی فهمیدم که ماجرا ارتباط پنهانی نبوده و شاکی قصد خیر داشته مسئله برایم حل شد. ما بیگناهیم و نقشی در اسیدپاشی نداریم.
با انکار دو مظنون پرونده تحقیقات برای کشف راز این اسیدپاشی ادامه دارد.

About Author