اعدام برای رمال شیطان صفت در یزد

فریب مراجعه کنندگان به پرداخت هزینه‌های گزاف برای تخلیه انرژی‌های منفی، گاهی انجام اعمال منافی عفت به بهانه‌های واهی تحت عنوان تخلیه انرژی منفی و … از جمله اقدامات مجرمانه این فرد شیاد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با اتمام روند رسیدگی پرونده سنگین رمال دعانویس در یزد، این مجرم به اتهام فساد به اعدام محکوم شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: فریب مراجعه کنندگان به پرداخت هزینه‌های گزاف برای تخلیه انرژی‌های منفی، گاهی انجام اعمال منافی عفت به بهانه‌های واهی تحت عنوان تخلیه انرژی منفی و … از جمله اقدامات مجرمانه این فرد شیاد بوده است.
غلامعلی دهشیری با اشاره به تأیید حکم اعدام این رمال از سوی دیوان عالی کشور، اظهار داشت: پس از مراجعه چند نفر از شهروندان به مراجع ضابط و دادسرا مبنی بر سوء استفاده مالی و عاطفی از آنان توسط یک فرد موسوم به فالگیر، مراتب جهت بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.
وی در تشریح اعمال مجرمانه این فرد با ظاهر فریبنده، ابراز داشت: این فرد ابتدا با قرائت احادیث و بعضاً آیاتی از قرآن، اعتماد سوژه‌های خود را جلب می‌کرده و سپس به انجام اقدامات مجرمانه خویش می‌پرداخته است.
این مقام قضایی تصریح کرد: فریب مراجعه کنندگان به پرداخت هزینه‌های گزاف برای تخلیه انرژی‌های منفی، گاهی انجام اعمال منافی عفت به بهانه‌های واهی تحت عنوان تخلیه انرژی منفی و … از جمله اقدامات مجرمانه این فرد شیاد بوده است.
وی با اشاره به این مسئله که جامعه نیازمند آگاهی بیشتر است، افزود: هر یک از این مجرمین هم که دستگیر شوند مادامی که جامعه به آن سطح از علم و آگاهی نرسد که به اینگونه افراد مراجعه نکنند، باز مجرم جدیدی پیدا می‌شود از عواطف و احساسات پاک شهروندان سوء استفاده؛ و آنها را به سخره بگیرد و به دنبال عملی نمودن نیات شوم خود باشد.
رئیس کل دادگستری استان، با تأکید بر اینکه شهروندان باید بدانند در هیچ کراهتی، کرامت نیست، اظهار داشت: وقتی یک فرد نامحرم به هر بهانه‌ای مبادرت به لمس یک زن می‌کند و یا به خود حق می‌دهد که با بهانه‌های واهی، نگاه مستقیم به بدن و یا برخی از جوارح زنان بکند باید مطمئن شد که حتماً ریگی به کفش دارد و یک جای کارش می‌لنگد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ مرد مسلمان و معتقدی به خود اجازه نمی‌دهد که به طور مستقیم به صورت یک زن نامحرم خیره شود، حال چگونه برخی از افراد برخی از کارهای رذیلانه و خبث باطنی فردی را می‌دیدند اما بازهم اعتماد می‌کردند و اجازه می‌دادند که او به بهانه‌های مختلف، نیات پلید خود را پیاده کند.

About Author