افزایش تلفات جاده ای در کردستان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان،بهتاش خانی آباد، اظهار کرد: در حوادث رانندگی چهار ماهه نخست امسال ۱۴۲نفر جان خود را از دست دادند.
وی افزود: آمار تلفات حوادث رانندگی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱۸ نفر بوده، ۲۴نفر افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان بیان کرد: از این تعداد ۱۰۹ نفر مرد و ۳۳ نفر زن است.
وی عنوان کرد: در حوادث رانندگی چهار ماهه نخست امسال دو هزار و ۱۹۲نفر مصدوم شدند که از این تعداد یک هزار و ۶۷۰ نفر مرد و۵۲۲نفر زن بودند.
خانی آباد خاطرنشان کرد: آمار مصدومین حوادث رانندگی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مصدومین دو هزار و ۲۲نفر بوده رشد ۸،۴درصدی داشته است.

About Author