افزایش مرگ و میر و مصدومیت ناشی ازحوادث رانندگی در آذربایجان شرقی

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با بیان این‌که طی شش ماه اول امسال ۴۷۰ نفر به علت حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند،گفت: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد کشته ها ۴۰۰ نفر بود، حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.
علی صفایی فرد با اعلام این خبر، گفت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی در طی این مدت ۳۷۳ نفر مرد و ۹۷ نفر زن بودند که هرکدام به ترتیب ۱۰ و ۶۲ درصد افزایش یافته است.وی با اعلام اینکه درشهریورماه امسال ۸۹ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند، گفت: این آمارهم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است که ۶۸ نفر از آنان مرد و ۲۱نفرزن بوده است.
صفائی فرد افزود: در شش ماهه اول امسال تعداد مصدومین حوادث رانندگی مراجعه کننده به ادارات پزشکی قانونی استان ۸ هزارو ۴۵۶ نفر بوده است که از این تعداد ۶ هزار و ۳۱۵ نفرمرد و ۲هزارو ۱۴۱ نفر زن بودند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ۷هزارو ۹۲۱ نفر گزارش شده بود حدود هفت درصد افزایش داشته است.
همچنین درشهریور امسال نیز یک هزارو ۶۵۵ نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته که یک هزارو ۵۷۵ نفر بوده حدود پنج درصد افزایش نشان می دهد.

About Author