اقدام کثیف قاچاقچی حرفه ای با دختر ۱۴ ساله اش

قاچاقچی حرفه‌ای که با جاسازی هروئین داخل یک پیک‌نیک دختر ۱۴ ساله‌اش را وادار به حمل آن می‌کرد از سوی پلیس دستگیر شد.
چندی قبل مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان تردد مشکوک دختر نوجوانی در شهر قدس قرار گرفتند. با بررسی هویت دختر ۱۴ ساله مشخص شد او فرزند یکی از فروشندگان سابقه دار مواد مخدر شهر است.
سردار کیوان ظهیری، رئیس پلیس غرب استان تهران در این باره گفت: با کنترل و بررسی تردد‌های دختر نوجوان مأموران متوجه شدند او هر روز یک گاز پیک نیک آبی رنگ را با خود از منزل خارج کرده و ساعتی بعد دوباره با همان پیک نیک به خانه باز می‌گردد. مأموران که احتمال می‌دادند مرد قاچاق چی دخترش را وادار به قاچاق مواد مخدر کرده باشد برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.
سرانجام اواخر هفته گذشته مأموران دختر نوجوان را متوقف کرده و به بررسی پیک نیک همراه او پرداختند. از آنجا که پیک نیک آبی رنگ سنگین‌تر از حالت عادی بود همچنین وقتی شیر آن را باز کردند هیچ گازی از آن خارج نشد و با توجه به اینکه احتمال جابه‌جایی مواد با پیک‌نیک وجود داشت، مأموران دختر نوجوان را بازداشت و به همراه پیک‌نیک به ستاد پلیس منتقل کردند.
مأموران با بررسی پیک نیک متوجه شدند قسمت زیر پیک نیک جدا می‌شود، با جدا کردن آن قسمت، ۱.۵ کیلوگرم هروئین که به شکل ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد. همچنین پدر دختر نوجوان از سوی مأموران دستگیر شد.
با تکمیل تحقیقات، دختر نوجوان به کانون اصلاح و تربیت و پدرش نیز به زندان منتقل شدند.

About Author