بازداشت عاملان قتل پسر نوجوان

دو نفرکه در جریان درگیری پسر نوجوان را کشته بودند، بازداشت شدند.
سرهنگ فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامی خرمشهر استان خوزستان در این باره گفت : چندی روز قبل وقوع یک فقره قتل در یکی از محله های خرمشهر، به پلیس گزارش و همزمان تحقیقات آغاز و معلوم شد پسر ۱۴ ساله ای در جریان درگیری با ضربه چاقو که قلب و قفسه سینه اش اصابت کرده فوت شده است.
وی افزود: عاملان جنایت دو نفربودند که متواری شدند. درادامه تحقیقات متهمان بازداشت شدندو اعتراف کردندکه با انگیزه اختلاف قبلی با او درگیر شده و وی را کشته اند .

About Author