بحران آب در استان نتیجه خواب مسئولان

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

این روزها برخی از رسانه های داخلی در پی آمد جنگ اوکراین و شکرآب رابطه روس ها با اتحادیه اروپا، سعی در القای دو مسئله اساسی به افکار عمومی دارند. نکته اول وضعیت انرژی اروپا وزمستان سختی که در راه است و تامین بودن ما به جهت انرژی های خدادادی که دوستان مسئول سعی دارند این موهبت الهی را به جهت وجود مبارک خودشان قلمداد کنند و آن دیگری پایین بودن قیمت انرژی در ایران است. نفت وگاز را به جهت منابع وسیع زیرزمینی که کنار بگذارید، در حوزه برق و آب رسما دچار بحران هستیم و عزیزان سعی داشتند تا با علم کردن عدم قطعی برق و آب در تابستان ممنونشان باشیم که البته هستیم. اما اخیرا مصاحبه معاون عمرانی استاندار در خروجی رسانه ها قرار گرفت که جای تامل بسیار داشت. رحمتی از جرایم نقدی برای مشترکین پر مصرف گفته و البته که این سیاست هر چند می تواند عامل مهم بازدارنده ای در این رابطه باشد، اما بحران آب موضوعی است که همه مسئولان ما آن را به شوخی گرفته اند و به نوعی سرسری از کنار آن رد می شوند و حال به جهت تعارف یا ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی ، از بیان همه واقعیت های موجود در بخش آب به افکار عمومی طفره میروند. ما سالهاست که در روند آب و هوایی منطقه در خشکسالی قرار داریم و پیش بینی های جوی و اقلیمی حاکی از این واقعیت تلخ است که فعلا برای سال های آتی این مسئله ادامه دار خواهد بود. از سویی بارش های گهگاهی هم که به سیل تبدیل می شود، به جهت عدم توانایی زیرساختی و دانش مدیریت ، چندان که باید مثمر ثمر واقع نمی شود. خشکی دریاچه ارومیه، کارون، قوری گول، زاینده رود و … همه و همه نشان از یک هشدار جدی دارد. ادامه حیات اقلا چهار استان در صورت خشکیدگی دریاچه ارومیه با تردیدهای جدی روبروست. نمی شود که همه مسائل را با جریمه حل و فصل کرد، هستند طبقات مرفهی که رقم مرقوم شده در قبض آب برایشان حکم پول ته جیبی دارد و از سویی روند حفر چاه و استفاده از آب برای استخرها در اطراف شهر ، روندی نگران کننده دارد. مالک فلان کمپانی مگر برایش فرقی می کند که قبض آبش پنجاه هزار تومان باشد یا ۵ میلیون تومان؟ در رابطه با بحران آب نیازمند تشکیل ستاد بحران اقلا در استان خودمان هستیم تا پیش پیش از فجایعی که احتمال وقوع آن قریب به یقین است،جلوگیری شود. پاسخ های معاون اقتصادی در خصوص احیای دریاچه در نشست خبری اخیر اقلا به جهت میزان دغدغه ای که در این رابطه متصور است، قانع کننده نبود. دوستان وقتی در مورد کمبود آب صحبت می کنند انگار دارند در رابطه با پروژه مقبره الشعرا حرف می زنند که ان شالله ! افتتاح خواهد شد. در صورتی که به نظر می رسد چالش های استان باید در کمیته ویژه ای احصا و به لحاظ اهمیت، درجه بندی شوند تا با همان درجه اهمیت به آن پرداخته شود. گویی ناف برخی را با جریمه بسته اند، موضوعات مهمی مانند بحران آب چیزی نیست که با جریمه کردن حل شود، همانطورکه نپوشیدن مانتو باز جریمه ای نیست و نیاز به کار فرهنگی دارد، حل بحران آب هم هزینه بردار است و هم نیازمند کار فرهنگی و برخوردهای جدی تر. اقلا در فقره آب استان باید همان دقتی را داشت که در پایتخت نسبت به حجاب وجود دارد. پیشنهاد می شود در برگه ای کلید واژه بحران آب را بنویسید و کنار تخت، میزکار و جیب تان بگذارید و روزی چند بار به آن نگاه کنید، خالی از لطف نخواهد بود.

About Author