به فکر مصادره پزشکیان نباشید!

اختصاصی ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی

جمعه حساس ۱۵ تیر هم گذشت و در یک انتخابات حتی نیمه پرشور باز این مسعود پزشکیان بود که علی رغم همه تبعیض ها و تهمت ها نامش به نام نامزد منتخب از صندوق ها بیرون آمد و قرار است ۴ سال سکان اداره دستگاه اجرایی کشور را در دست داشته باشد. بی تردید مهم ترین مشکل این روزهای کشور معضلات اقتصادی است که در پس پرده کشمکش بر سر فیلترینگ و گشت ارشاد تا حدود زیادی مغفول ماند.

تاکید آقای رئیس جمهور هم بارها روی همین مسئله بوده و یکی از مهم ترین نکاتی که جنابشان در حین مناظرات انتخاباتی و دیگر برنامه های تبلیغاتی عنوان کردند، موضوع وحدت داخلی و صرف درست رحما بینهم برای رسیدن به هدف نهایی یعنی کاستن از مشکلات اقتصادی مردم است. تجربه نه چندان دور دولت حسن روحانی نشان داده که زاویه گرفتن از جریان رقیب و مصادره رئیس جمهور به نفع یک جریان خاص چه آفت هایی به دنبال دارد و از این رو و با درک همین موضوع حیاتی وی بارها بر مسئله فراحزبی بودن خود و تعلق خاطرش به مردم گفت و از همه گروه های سیاسی فاصله قانونی اش را حفظ کرد. اکنون فردای بعد از انتخابات است و همه چیز تمام شده است.

بی تردید مسعود پزشکیان و ریاست جمهوری اش محصول تلاش صرف هیچ یک از دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نبوده و حتی همراهی برخی از نیروهای دولت های قبل در برخی لحظات حساس تبلیغات انتخابات به ضررش تمام شد. مسعود پزشکیان محصول آخرین امیدهای یک ملت برای بهبود شرایط است، او منتخب همه مردم ایران است، این را تفکیک آراء در صندوق های مختلف به وضوح نشان می دهد و برای نمونه در انتخابات اخیر مجلس که وی حائز ۱۰۰ هزار رای بود، مشارکت زیر ۳۰ بود و خبری از آرا خاکستری نبود و باز پزشکیان به جهت ساده زیستی، عدالت در گفتار، تقوای سیاسی و عدم تعلق به یک جریان سیاسی خاص در صندوق هایی که قاطبه آرا آن ها عمدتا به نفع جریان اصولگرایی است، رای بالایی کسب کرده بود. قبل از اعلام نتیجه انتخابات هم اشاره کردیم که وی نه حسن روحانی است، نه محمد خاتمی، نه میر حسین موسوی و نه شهید رئیسی و احمدی نژاد و امثالهم. کاراکتر خاص خود را دارد و به تبع آن دولت وی نیز روی همین اصل تشکیل خواهد شد.

دعواهای سیاسی جناح های رقیب در شنبه بعد از انتخابات تمام شد، شهوت قدرت، آوازه و ثروت را در خود کمی بکاهید، اقلا برای چهار سال اجازه دهید دولت جدید کمی به فکر مردم باشد، روی سخن با هر دو جریان فکری است، او مثل شما نیست، با شما نیست و اصلا شماها را قبول ندارد. او محصول امید آن پیرمردی است که روی کول فرزندش راهی حوزه رای گیری شد، محصول جوانان سرخورده ای که دل در گرو نظام و میهن دارند و همچنان سعادت این مرزوبوم را از صندوق ها می جویند.

جریان انقلابی، اصولگرا و امثالهم عاجزانه از شما تقاضا داریم تا حریم سیاست را بیش از این چندش آور نکنید، همراه باشید، سعادت این مردم می تواند سعادت دنیوی و اخروی تان را تامین نماید. بگذارید این مرد صادق و بی آلایش، این بزرگ شده مکتب نهج البلاغه کارش را بکند، سنگ اندازی نکنید، تریبون های یک طرفه درست نکنید، رگ غیرتتان برای مسائل بی ارزش باد نکند و در یک کلمه لطفا همراه باشید. اما شما جریان اصلاح طلبی دیدید که امروز ایران نه خرداد ۷۶ است و نه خرداد ۸۸ سهم شما از این پیروزی به اندازه همان پیرمردی است که بر روی کول فرزندش راهی حوزه رای گیری شد، بالاغیرتا بگذارید این مرد کارش را بکند، قطعا اگر شایستگی مدیریت داشته باشید از شما هم در بدنه دولت استفاده خواهد شد، شما را به خدا، فقط و فقط چهار سال اجازه دهید این مرد بر رویه آموزه هایش از مکتب علی پیش برود، هر قدر که شما از او دور باشید، موفقیت دولت پزشکیان بیشتر تامین خواهد شد، با شما دوری و دوستی برای این دولت سودهایی دارد که در مجاورت شما نصیبش نخواهد شد.

پست های سیاسی را بین خودتان ریخت و پاش نکنید، بگذارید شایستگان بر سر امور باشند، بگذارید این کشتی طوفان زده را این پسر بی آلایش کوچه پس کوچه های مارالان به ساحل آرامش رهنمون نماید، شما را قسم به شهید مظلوم این ماه، دعواهای تان بماند برای بعدهایی که کمی حال مردم خوب باشد، دیدید چه زود با صندوق آشتی کردند، امیدشان را به یاس تبدیل نکنید، آن چه مهم است، تورم، بیکاری، فساد اقتصادی و … است، بگذارید خودش تشخیص دهد که با کمک چه کسانی این مشکلات را مرتفع خواهد کرد،

هنوز نیامده برخی سعی داشتند تا با غلو کردن در رابطه با جشن پیروزی اش و همزمانی آن با اول ماه محرم پیراهن عثمان بر نیزه کنند و فریاد واسلاما سر دهند، خیلی زود متوجه این پوست موز زیر پایش شدیم و او را با ندای یا حسین راهی پاستور کردیم، ما نیز به اندازه شما نباشد یک چیزهایی از اعتقاد و اخلاق سرمان می شود، چطور ممکن است مردی که عمرش فدای اهل بیت بوده، مهر بی دینی بخورد. دست از ایرادات بنی اسرائیلی بردارید، نان شب مردم بر همه چیز ارجحیت دارد، به پست های سیاسی تان، به مزخرفاتی که سر هم می کنید و در نهایت اینکه در ایام محرم هستیم، حسینی بودن تان پیشکش، به تعبیر همان حسین (ع) مرد باشید، مردانه بجنگید و مردمی ترین رییس جمهور تاریخ سه دهه اخیر انقلاب را اذیت نکنید

About Author