بچگانه ترین قتل در تهران !

قتل پسر جوان در پارک آموزگار شهر زیبا رقم خورد. این قتل ۴ ماه قبل رخ داد و عامل جنایت پا به فرار گذاشت. ماموران با حضور در صحنه قتل پی بردند که ۲ جوان بخاطر چشم در چشم شدن باهم درگیر شده اند.در این پرونده قتل پلیس تهران وارد عمل شد و پس از نزدیک به ۴ ماه عامل قتل در صفادشت ملارد زمینگیر شد.
ساعت ۱۲ شامگاه جمعه ۳ اردیبهشت امسال ماموران کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا در جریان درگیری مرگبار ۲ جوان در پارک آموزگار قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس محمدحسین زارعی از شعبه ۱۰ دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیق وارد عمل شدند.
قتل در پارک آموزگار شهرزیبا
تیم پلیس جنایی تهران باحضور در صحنه جرم با جسد پسر ۳۲ ساله ای در پارک آموزگار شهرزیبا روبرو شدند و مشخص شد پسر جوان هدف ضربات چاقو قرار گرفته است.
تحقیقات میدانی نشان از آن داشت که ۲ جوان که یکی از آنها از اراذل و اوباش بوده با جوان ۳۲ ساله بخاطر نگاه چشم در چشم درگیر شده و قاتل ۴ ضربه به مقتول زده و ضربه چاقو به بالای قلب باعث مرگ وی شده است.
کارآگاهان با توجه به شناسایی عامل جنایت تحقیقات را آغاز کردند و پس از ۴ ماه ردیابی های پلیسی و در حالیکه متهم مخفیگاه خود را تغییر می داد تیم پلیس جنایی تهران موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه متهم در صفادشت ملارد شدند.
بازداشت عامل قتل پس از ۴ ماه فرار
بدین ترتیب کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران شامگاه پنجشنبه با اطمینان از حضور قاتل در مخفیگاهش در یک عملیات غافلگیرانه عامل جنایت پارک آموزگار را در صفادشت ملارد دستگیر کردند.
متهم در اعترافاتش گفت: من قصد قتل نداشتم، در پارک با هم چشم در چشم شدیم و چون او شرور محله دیگری بود و از قدیم با هم کری خوانی داشتیم با هم درگیر شدیم که من با چاقو او را هدف قرار دادم و زمانیکه پسر جوان روی زمین افتاد پا به فرار گذاشتم. باور کنید من قصد قتل نداشتم.
بنا بر این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ویژه قتل در اختیار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

About Author