تصمیمات چالش برانگیز برای آینده تبریز

ساقی آذربایجان/ وحید خدادادی
کلانشهر تبریز، با چالش حاشیه نشینی روبرو است. اخیرا در یادداشتی با همین مضمون در باب میزان افراد حاشیه نشین نوشتیم و پیش پیش وقوع یک حادثه ناگوار را هشدار دادیم. پس از پوچ درآمدن وعده انتخاباتی دولت مستقر مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن ملی در سال و حواشی به وجود آمده برای وزیر مسکن، گویا شهرداری تبریز سعی در جبران کم کاری های دولت دارد و با خبر احداث 1500 واحد مسکونی در شهرک جوانان تبریز و با شعار رفع معضل حاشیه نشینی کلی سروصدا کرد.
ما در آن یادداشت پیشنهاد دادیم تا دولت بجای ایجاد شهرک های جدید که نیازمند تامین زیر ساخت های بسیاری است و کلی مسائل اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد، همان مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده را دریابید تا با این کار هم معضل حاشیه نشینی حل شود و هم میزان آسیب های اجتماعی و فرهنگی که از قبل شهرک های جدید به وجود می آید، کاهش یابد. اما گویا مرغ آقایان مسئول همچنان یک پا دارد و آن یک پا هم لنگ می زند که گوششان به حرف های خیرخواهانه و منطقی بدهکار نیست اما در باب این وعده بزرگ لازم است تا مرد شماره یک بلدیه مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی توضیح دهد:
از جمله مهم ترین پرسش هایی که در این رابطه مطرح است آن است که آیا شهرداری تبریز مسئول رتق و فتق وعده های بجا مانده دولت است؟ و یا کسوت شهرداری را با وزارت مسکن و شهرسازی جابجا کرده اند؟ در نشست خبری رشیدی از اعضای شورای شهر تبریز این پرسش را مطرح کردیم و ایشان معتقد بود که شهرداری وظیفه مغفول مانده اش را طبق ماده 55 قانون شهرداری ها انجام می دهد اما چرایی شرط موافقت شورا را در این می دانست که این واحدهای مسکونی در اختیار نیازمندان قرار بگیرد و نه برخی جریانات و اشخاص خاص، که البته دفاعیه ضعیفی به حساب می آید از آن روکه مسائل زیر مطرح است:
اولا اینکه این موضوع آیا در قالب قانون بودجه سال 1401 یا 1402 شهرداری تبریز آمده است؟ منابع مالی آن در این اوضاع بی ریخت مالی شهرداری به چه ترتیبی حل خواهد شد؟ در برهه ای هم که جناب وزیر مسکن وعده آن یک میلیون مسکن کذایی را مطرح کرد گفتیم که چرا باید مسئولان مبادرت به دادن وعده های نشدنی نمایند؟ با اینکار چه سیاستی را دنبال می کنند؟ آیا برای این وعده آقای شهردار هم روزشمار بزنیم؟ بایستی دقیقا برای افکار عمومی مشخص شود که شهرداری زمین و منابع مالی ساخت آن را از چه منبعی تامین می کند؟ آیا بهتر نبود به جای این کار شرایط ساخت و ساز را در مناطق حاشیه نشین به شکلی ملموس برای مردم تسهیل نماید؟
از طرفی نگرانی جدی از سوی کارشناسان امر مطرح گردیده که آیا شهرک جوانان تبریز روی گسل احداث می‌شود؟ که این نگرانی چالش مهمی در آینده این شهرک می باشد که مسئولان امر می بایست نسبت به آن حساس باشند و مسئولانه اقدام نمایند.
این نوع مواجهه با مشکلات شهر یعنی ساخت مسکن علی رغم ادعای جنابشان نه تنها مشکل حاشیه نشینی را حل نخواهد کرد، بلکه بر خیل عظیمی از مشکلات شهری، اجتماعی و فرهنگی دامن خواهد زد که آقایان می توانند بخشی از آن را در شهر جدید سهند به عینه تماشا نمایند. از طرفی این نگرانی در نزد افکار عمومی وجود دارد که زمین های این شهرک هم به سرنوشت خاوران و زمین های ارتش دچار شود که البته مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد