تمامی معادن موظف به پرداخت هزینه‌های دولتی هستند

فرماندار هشترود گفت: تمامی معادن موظف به پرداخت هزینه‌های دولتی هستند و اگر هر تخلفی از آنها سر بزند پروانه فعالیت آنها باطل خواهد شد.
به گزارش ساقی آذربایجان،علیرضا توری در جلسه‌ی کارگروه معادن هشترود، اظهار کرد: فرآوری معادن باید در داخل شهرستان انجام گیرد و معدن داران اجازه خام فروشی را ندارند.
وی تاکید کرد: معدن‌داران نباید به خاطر منافع خود جاده ها و منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را تخریب کنند.
وی گفت: تمامی معادن و صنایع باید هزینه‌های از بین بردن جاده‌ها و آلودگی محیط زیست را به حساب متمرکز شهرستان بپردازند و این هزینه‌ها باید برای توسعه‌ی شهرستان به کار گرفته شود.
توری اضافه کرد: از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در فرآوری معادن استفاده شود تا سرمایه‌های موجود در خود شهرستان به کار گرفته شود.