تنش در انتصابات شهرداری ارومیه

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به عدم وجود جانشین در چارت ابلاغی وزارت کشور به شهرداری ارومیه گفت: دوگانگی مدیریتی حاصل تعیین جانشین در مناطق شهرداری ارومیه است.
به گزارش ساقی آذربایجان ، رسول اصغرزاده در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه در واکنش به انتصابات اخیر در شهرداری ارومیه افزود: جانشین در چارت ابلاغی از سوی وزارت کشور به شهرداری نداریم و این انتصابات موجب تنش در مجموعه شهرداری بین مدیر و جانشین با توجه به عدم تفکیک اختیاراتش خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه منطقه شهرداری عملکرد مثبتی بر خلاف دو منطقه دیگر دارند، افزود: شهرداری‌های مناطق دو، سه و چهار عملکرد مثبتی از خود نشان می‌دهند و از سویی تعیین جانشین در این مناطق موجب دلسردی مدیران این مجموعه‌ها خواهد شد چرا که به تازگی منصوب شده‌اند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه اظهار کرد: ابلاغ اخیر در خصوص جانشین مناطق با شرایطی نوشته شده که شرح وظایف‌ها و حدود اختیارات در آنها مشخص نیست.
اصغرزاده ادامه داد: این ابلاغ‌ها به گونه‌ای نوشته که تمامی وظایف شهردار منطقه در آن ابلاغ آورده شده و عملاً یک دوگانگی را به وجود می‌آورد.
طی هفته جاری انتصاب افرادی تحت عنوان جانشین در مناطق مختلف شهرداری ارومیه موجب نارضایتی و گلایه‌های متعددی شده است.