خط قرمز انتخابات مجلس اعلام شد

جهت‌گیری و همراهی سلبی یا ایجابی به نفع یا علیه داوطلبان انتخاباتی خط‌قرمز است و باید کنترل شود که از امکانات سازمان‌ها و نهادها به نفع یا علیه داوطلبان سو استفاده نشود.

عابدین خرّم امروز در جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: تأکید می‌کنم که کتابچه قانون انتخابات باید تا زمان برگزاری انتخابات اسفندماه جلوی چشم فرماندار و بخشداران و هیئت‌های اجرایی باشد و همواره به آن رجوع کنند.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی دقیق فرمانداران و بخشداران برای آموزش فرایند برگزاری انتخابات در سطوح مختلف باید مدنظر باشد.

خرّم ادامه داد: تعامل سازنده و بسیار خوبی که تاکنون بین هیئت‌های اجرایی و نظارت در استان بوده، باید تداوم یابد.

وی بیان کرد: اعلام به‌موقع نیازمندی‌های فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها برای برگزاری هر چه‌بهتر انتخابات باید موردتوجه جدی باشد.

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: هماهنگی کامل رؤسای کمیته‌های هیئت انتخابات هر شهرستان باید با وسواس و دقت تمام دنبال شود، زیرا اینها مکمل همدیگر برای برگزاری انتخابات باشکوه هستند و همه در قالب یک اقدام مشترک می‌کوشند.

وی بیان کرد: اجرای دقیق زمان‌بندی اعلامی توسط ستاد انتخابات کشور نیز باید رعایت شود و اقدامات ستاد انتخابات استان باید مبتنی بر آن باشد.

وی ادامه داد: از توانمندی‌های همه همکاران مجرب دخیل در انتخابات قبلی برای برگزاری هر چه‌بهتر انتخابات  استفاده کرده و اطلاع‌رسانی اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور نیز باید موردتوجه باشد.

خرّم با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در مشارکت مردم در انتخابات گفت: رصد فضای حقیقی و مجازی دررابطه‌با تحرکات انتخاباتی داوطلبان نیز باید مدنظر باشد.

وی افزود: جهت‌گیری و همراهی سلبی یا ایجابی به نفع یا علیه داوطلبان انتخاباتی خط‌قرمز است و باید کنترل شود که از امکانات سازمان‌ها و نهادها به نفع یا علیه داوطلبان سو استفاده نشود.

خرم ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در مدت باقیمانده با رفع مشکلات و نواقص احتمالی و‌ مبتنی بر قانون انتخابات، یک انتخابات درشان و تراز نظام جمهوری اسلامی برگزار کنیم.

About Author