خودسوزی جوان ۲۲ ساله در مرند

یک جوان ۲۲ ساله در مرند خودسوزی کرد. یک جوان ۲۲ ساله اهل روستای قراجه فیض اله از توابخش بخش کشکسرای شهرستان مرند به دلایل نامعلوم با استفاده از بنزین خودسوزی کرده و بنا براساس شنیده ها شدت سوختگی بسیار است. این جوان در بیمارستان مرند بستری است .

About Author