خودسوزی زن ماکویی تایید شد

آتش زدن یک زن توسط شوهرش در یکی از روستاهای ماکو سوژه شبکه های اجتماعی شد اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است . از روز گذشته شبکه های اجتماعی و در رأس آنها رسانه های معاند بر روی خبر سوزانده شدن یک زن با دست و پای بسته توسط شوهرش در یکی از روستاهای شهرستان ماکو مانور می دهند . واقعیت ماجرای قتل یک زن توسط شوهرش اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است .
برای روشن شدن حقیقت و اطلاع از کم و کیف ماجرا به سراغ آقای محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تأمین ماکو رفتیم تا توضیحات وی را در این رابطه جویا شویم .
فرماندار ماکو قتل و اقدام به آتش زدن زن توسط شوهر را تکذیب کرد .
آقای محمدی ایروانلو گفت : حدود سه هفته قبل در پی اختلاف خانوادگی در روستای قوریشکاک ماکو زنی اقدام به خودسوزی کرده و بعد از بستری شدن در بیمارستان فجر ماکو به علت شدت سوختگی به ارومیه اعزام و به همین علت سوختگی بالا متأسفانه جان خود را از دست می دهد .
وی با بیان اینکه بنا به اعلام مدیر شبکه بهداشت و درمان ماکو مرحومه حتی باردار هم نبوده ، افزود : بعد از فوت وی ، پرونده قضایی هم برای همسر این زن تشکیل شده ولی قتل این زن توسط شوهرش پس از تحقیقات قضایی از سوی این مراجع ثابت نشده و وی نیز با قید وثیقه آزاد شده است .

About Author