خودکشی بعداز همسرکشی

مرد میانسال پس از قتل همسرش، با شلیک گلوله به زندگی اش پایان داد. سرهنگ علیرضا دلیری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در این باره گفت : ساعت هشت صبح سه شنبه اولین روز آذر امسال، یک مورد تیراندازی وقتل در شهرک معلم کرمانشاه به ماموران گزارش شد. آنها با حضور در محل ، با دو […]

مرد میانسال پس از قتل همسرش، با شلیک گلوله به زندگی اش پایان داد.
سرهنگ علیرضا دلیری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در این باره گفت : ساعت هشت صبح سه شنبه اولین روز آذر امسال، یک مورد تیراندازی وقتل در شهرک معلم کرمانشاه به ماموران گزارش شد. آنها با حضور در محل ، با دو جسد که یکی متعلق به زن خانواده و دیگری شوهر او بود رو به رو شدند.
شواهد نشان می دادکه مرد میانسال با اسلحه شکاری همسر خود را به قتل رسانده و سپس به خود شلیک کرده است. طبق بررسی های اولیه به نظر می رسد اختلافات خانوادگی علت این حادثه است.