خودکشی دختر ۱۴ ساله در شهرک غرب

دختر ۱۴ ساله تهرانی از پشت بام خانه خود را به پایین پرتاب و دست به خودکشی زد. ساعت ۱۶ دیروز یک شنبه ۳۰ آبان ماه ، دختر ۱۴ ساله ای در شهرک غرب دست به خودکشی زد. پس از این حادثه بلافاصله تیمی از ماموران پلیس در محل حاضر شدند و تحقیقات ابتدایی را […]

دختر ۱۴ ساله تهرانی از پشت بام خانه خود را به پایین پرتاب و دست به خودکشی زد. ساعت ۱۶ دیروز یک شنبه ۳۰ آبان ماه ، دختر ۱۴ ساله ای در شهرک غرب دست به خودکشی زد. پس از این حادثه بلافاصله تیمی از ماموران پلیس در محل حاضر شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
ماموران پلیس با جسد خون آلود دختر نوجوانی مواجه شدند که بر اثر خودکشی از پشت بام خانه به کام مرگ فرو رفته بود.
درگام نخست ماموران پلیس خانواده متوفی را مورد تحقیق قرار دادند که در ادامه مشخص شد زمان حادثه خانواده دختر نوجوان در پشت بام حضور نداشتند. همچنین انگیزه خودکشی دختر ۱۴ ساله برای ماموران پلیس و خانواده متوفی نامشخص باقی ماند.
بنابراین گزارش، با دستور بازپرس پرونده جسد دختر نوجوان برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.