خودکشی دزد سابقه دار در بازداشتگاه پلیس

به سرقت بعد از دستگیری در بازداشتگاه خودکشی کرد. خودکشی در بازداشتگاه رخ داد. قبل از خودکشی در بازداشتگاه متهم به اتهام سرقت دستگیر شده بود.متهم خودکشی در بازداشتگاه سابقه دار بود. به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، ساعت ۳ بعدازظهر ۲۵ دی ماه امسال ماموران کلانتری ۱۰۶ نامجو خودکشی یک سارق بازداشت شده را به […]

به سرقت بعد از دستگیری در بازداشتگاه خودکشی کرد. خودکشی در بازداشتگاه رخ داد.
قبل از خودکشی در بازداشتگاه متهم به اتهام سرقت دستگیر شده بود.متهم خودکشی در بازداشتگاه سابقه دار بود.
به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، ساعت ۳ بعدازظهر ۲۵ دی ماه امسال ماموران کلانتری ۱۰۶ نامجو خودکشی یک سارق بازداشت شده را به حبیب الله صادقی بازپرس کشیک قتل تهران گزارش دادند و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
بررسی های اولیه حکایت از آن داشت که متهم ۵۳ ساله بر اثر خفگی جان خود را از دست داده است.
سپس دوربین های مداربسته بازداشتگاه به دستور بازپرس مورد بازبینی قرار گرفت که در تصاویر آن لحظه خودکشی متهم سابقه دار ضبط شده بود.
این فرد ابتدا سعی کرده بود با پیراهنش خود را از قاب در آویزان کند که موفق نشده بود و سپس با استفاده از شلوار زندان، خودش را به چارچوب در آویزان کرده و جان خود را از دست داد.
انگیزه این متهم از مرگ خودخواسته مبهم است.