دردسر کوزه های سفالی وسوسه انگیز برای مرد میاندوآبی

رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب گفت: در راستای پیشگیری از حفاری های غیرمجاز توسط افراد سودجو و قاچاق اشیای تاریخی در منطقه، چهار قلم اشیای تاریخی سفالی در میاندوآب کشف شد. فاطمه علیزاده گفت: در راستای پیشگیری از حفاری های غیرمجاز توسط افراد سودجو و قاچاق اشیای تاریخی در منطقه، پیرو اخبارحاصله […]

رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب گفت: در راستای پیشگیری از حفاری های غیرمجاز توسط افراد سودجو و قاچاق اشیای تاریخی در منطقه، چهار قلم اشیای تاریخی سفالی در میاندوآب کشف شد. فاطمه علیزاده گفت: در راستای پیشگیری از حفاری های غیرمجاز توسط افراد سودجو و قاچاق اشیای تاریخی در منطقه، پیرو اخبارحاصله توسط عوامل یگان‌ حفاطت میراث فرهنگی شهرستان، مبنی بر خرید و فروش مقادیری اشیای عتیقه موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی می گوید: پس از شناسایی و رصد مورد با اخذ سریع دستور مقام قضایی به همراه عوامل انتظامی به محل مراجعه و در این راستا چهار قلم اشیای تاریخی سفالی از فرد متخلف کشف شد.
به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میاندوآب مراتب صورتجلسه و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.