زلال

گزمه در بـه در گون ایشیق ساچار خود بخود سحر دونیا اؤز کؤکوندن اَییلسه ده سن دوز اولگیلان من اینانمیـشام دوز ایتیـلسه گـر اَیرینی کَسـَه ر

گزمه در بـه در
گون ایشیق ساچار خود بخود سحر
دونیا اؤز کؤکوندن اَییلسه ده سن دوز اولگیلان
من اینانمیـشام دوز ایتیـلسه گـر
اَیرینی کَسـَه ر