زنوزی: مگر دیوانه‌ام که در تراکتور هم پول خرج کنم و هم فحش بخورم؟

مالک باشگاه تراکتور گفت: مگر دیوانه هستم هم هزینه کنم و هم ناسزا بشنوم.

محمدرضا زنوزی مطلق مالک باشگاه تراکتور در جمع تعدادی از هواداران تراکتور گفت: مگر دیوانه هستم هم هزینه کنم و هم ناسزا بشنوم. فرهنگ هواداران تراکتور “عیبی یوخ” است و من با این شعار تیم تراکتور را تحویل گرفتم و به غیر از این باشد، من نیستم و به خدا قسم در وسط مسابقه از تیمداری منصرف می شوم.

وی گفت: نه در فرهنگ تبریز، نه در فرهنگ آذربایجان و نه در فرهنگ کشورمان چنین توهین هایی است و کلی هم ادعا داریم. واقعیتش این است اگر به من توهین شود خداحافظ و من می روم. اما نفر بعدی هم همانند من است و یک سال می تواند دوام بیاورد.

مالک باشگاه تراکتور تاکید کرد: شاید هم مقصر من هستم که برخلاف مدیران قبلی که دولتی بودند، من‌باج ندادم؛ چون به خاطر مردم برای تیم تراکتور هزینه کرده و فراموش نکردم من از تبریز زنوزی شدم. من نسبت به این شهر وظایف اجتماعی دارم که در چند حوزه تعریف کردم  که بخشی همین تیم تراکتور است و اگر ببینم جواب نمی دهد در سایر حوزه ها هزینه کرده و بخش ورزش را قطع خواهم کرد.

About Author