سگ ها دختر بچه مشهدی را دریدند

حمله سگ‌های ولگرد در شهر باخرز، موجب زخمی شدن یک دختر بچه ۱۰ ساله شد. به گزارش بولتن نیوز سگهای ولگرد با حمله به یک دختر بچه ۱۰ساله در باخرز این کودک را زخمی زخمی شدن دختربچه ۱۰ ساله باخرزی در حمله سگ های ولگردکردند.
مادر این دختربچه گفت: امروز متوجه فریادهای دخترم در داخل کوچه شدم و بلافاصله خودم را به او رساندم که مشاهده کردم سگهای ولگرد به دخترم حمله کرده اند.
وی افزود: “دخترم را که به شدت ترسیده بود از زیر دست و پای سگها بیرون کشیدم به طوری که نزدیک بود خودم هم دچار جراحت شوم”.
این مادر از مسئولان شهرستان خواست: فکری برای جمع‌آوری سگ های ولگرد از سطح شهر باخرز بیندیشند.

About Author