شکافتن سر پیرمرد تهرانی با قمه جوان خشمگین

شرور قمه به دست در اقدامی هولناک مرد معتمد محله را بخاطر نصیحت هایش هدف ضربات قمه قرار داد.
شرور خشن در منطقه خزانه دست به قمه شد. این شرور از اراذل و اوباش سطح ۳ تهران است. شرور تهرانی با قمه به سمت مرد معتمد محله حمله کرد و او را تا یک قدمی مرگ کشاند. شرور قمه کش پس از این درگیری فرار کرد اما پلیس خیلی زود این شرور قمه به دست را دستگیر کرد.
سرهنگ عباس محمدخانی سرکلانتری دهم پلیس پیشگیری تهران به رکنا گفت: روز ۱۴ شهریور امسال خبری مبنی بر قمه کشی مرد جوانی در منطقه خزانه تهران به ماموران کلانتری ۱۶۱ خزانه مخابره شد و خیلی زود تیمی از ماموران برای تحقیق در محل حاضر شدند.
وی افزود: ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که مرد ۷۰ ساله ای از ناحیه سر و پا هدف ضربات قمه قرار گرفته است که خیلی زود این مرد که از معتمدان منطقه بود به بیمارستان منتقل شد و در بررسی های میدانی مشخص شد که مرد قمه به دست ابتدا در خیابان اقدام به فحاشی و قدرتنمایی کرده و زمانیکه مرد معتمد محل به سمت وی می رود که او را آرام کند با قمه به سمت پیرمرد ۷۰ ساله حمله می کند.
سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: ماموران در عملیات میدانی خیلی زود موفق به شناسایی عامل این قمه کشی شدند و در کمتر از ۳۰ دقیقه متهم که از اراذل و اوباش سطح ۳ است دستگیر شد.
نگرانی پسر در حمله شرور با قمه به پدر
پسر مرد ۷۰ ساله به خبرنگار رکنا گفت: پدرم ۲ شب قبل عمل جراحی تخلیه خون را انجام داد و در حال حاضر سطح هوشیاری پایینی دارد.
وی افزود: از شاهدان و پدرم شنیدم که این مرد که در گذشته نیز اقدام به قمه کشی و درگیری در محل کرده بود در وسط محل شروع به فحاشی می کند که پدرم برای آرام کردن وی به سمت او می رود که پدرم پس از صحبت با او از جوان قمه کش فاصله می گیرد که این مرد ناگهان به پدرم حمله می کند، لگن پدرم شکسته شده و ضربه مغزی شده است.
پسر جوان ادامه داد: این شرور در گذشته اهالی محل به خاطر همسایگی و بچه محل بودند به او پس از بازداشت در کلانتری رضایت دادند اما او دست از کارش برنداشته و از مقامات قضایی می خواهم که او را به اشد مجازات برسانند که دیگر به خودش اجازه چنین کارهایی در محل ندهد.
پشیمانی شرور جوان پس از قمه کشی
جوان ۴۵ ساله که از ازاذل و اوباش سطح ۳ است ادعا می کند در زمان قمه کشی بخاطر مصرف دارو در حالت عادی نبوده و کار خود پشیمان است.
سابقه داری؟
نه، زندان نرفتم اما از من چندبار شکایت شده بود.
چرا؟
نادانی و جوانی کرده بودم و در محل با چند نفر درگیر شدم که بخاطر بچه محل بودند به من رضایت دادند و بخشیده شدم.
الان به چه جرمی دستگیر شدی؟
شرارت.
چرا برای پیرمرد ۷۰ ساله قمه کشی کردی؟
عصبانی بودم و بخاطر مصرف دارو متوجه نشدم دست به چه کاری زدم.
عصبانیت برای چه؟
تو محل به من فحاشی کرده بودند که من عصبانی شدم و دست به این کار زدم.
فکر نمی کردی باعث مرگ مرد معتمد محل شوی؟
پشیمانم و تقاضای بخشش دارم.
اگر جای خانواده مرد معتمد بودی از قوه قضاییه چه می خواستی؟
اشد مجازات صورت بگیرد.
حرف آخر؟
در صورت عصبانیت خودتان را کنترل کنید و اگر امکانش است از آن محل دور شوید در غیراینصورت اتفاقی می افتد که دیگر نمی توان آن را جبران کرد.
بنا بر این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس تهران قرار دارد.

About Author