شیوع مصرف تنباکوی بدون دود در میان دانش آموزان

با توجه به شیوع بالای مصرف محصولات تنباکوی بدون دود در بین دانش آموزان،
و نظر به این که مصرف این محصولات به عنوان دروازه ورود به مواد مخدر سنگین محسوب می شوند

نتایج یک پژوهش که در چابهار انجام شده نشان می‌دهد مصرف محصولات تنباکوی بدون دود در بین دانش آموزان دبیرستانی چابهار، شیوع بالایی دارد.
به گزارش ایسنا، مصرف تنباکو یکی از علل مرگ و میرهای قابل پیشگیری بوده که سالانه باعث مرگ بیش از ۶ میلیون نفر در سراسر دنیا می شود. تخمین زده می شود تا سال ۲۰۳۰، ده میلیون از مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه به خاطر مصرف تنباکو خواهد بود.
محققان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایرانشهر، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در پژوهشی میزان شیوع مصرف محصولات تنباکوی بدون دود را در میان دانش آموزان دبیرستانی چابهار بررسی کردند.
بر اساس اعلام پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور، میزان شیوع مصرف محصولات تنباکوی بدون دود در بین دانش آموزان ۴۵/۸ درصد بود در حالی که میزان مصرف این محصولات در بین دوستان نزدیک ۴۳/۳ درصد و اعضای خانواده ۳۸/۸ درصد گزارش شده بود. بیشتر افراد شرکت کننده در مطالعه از پان پراگ استفاده می کردند و سن شروع مصرف آنها قبل از ۱۰ سالگی بوده است. هم چنین بیشتر آن ها گزارش کرده بودند که روزانه کمتر از ۵ بار از این محصولات استفاده می کنند. با توجه به شیوع بالای مصرف محصولات تنباکوی بدون دود در بین دانش آموزان، و نظر به این که مصرف این محصولات به عنوان دروازه ورود به مواد مخدر سنگین محسوب می شوند، مداخلات ارتقای سلامت پیشگیرانه، موثر و مناسب به منظور پیشگیری از تبعات بعدی پیشنهاد می شود.
نتایج این پژوهش در ژورنال chemical health risks منتشر شده است.

About Author