صحرایی در راه اداره‌کل استاندارد

شنیده ها از منابع موثق حاکیست صحرایی معاون دانشگاه تبریز در راه اداره‌کل استاندارد آذربایجان شرقی است.

بر اساس گزارشات رسیده بزودی اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی مدیرکل جدید خود را خواهد شناخت.

شنیده ها از منابع موثق حاکیست، طی روزهای آتی مصطفی صحرایی به عنوان مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی معرفی می شود.

وی استاد تمام فیزیک دانشگاه تبریز و در حال حاضر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه است.

گفتنی است اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم با سرپرست اداره می‌شود و اکنون یک چهره دانشگاهی و علمی در راه این مجموعه تاثیرگذار است.

About Author