صدور پروانه‌های ساختمانی در زنجان الکترونیکی می‌شود

شهردار زنجان گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی در زنجان الکترونیکی می‌شود. به گزارش ساقی آذربایجان، علیرضا فیروزفر در گفت‌وگو با خبرنگاران ، به صدور پروانه ساختمانی به شکل الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: صدور پروانه الکترونیکی جزئی از سامانه شفافیت است و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن در سال جاری مراجعات حضوری مردم برای اخذ […]

شهردار زنجان گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی در زنجان الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ساقی آذربایجان، علیرضا فیروزفر در گفت‌وگو با خبرنگاران ، به صدور پروانه ساختمانی به شکل الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: صدور پروانه الکترونیکی جزئی از سامانه شفافیت است و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن در سال جاری مراجعات حضوری مردم برای اخذ پروانه ساختمانی را کاهش دهیم‌.اخذ پروانه ساختمانی نقطه آسیب شهرداری است و اگر الکترونیکی شود بسیاری از معضلات شهرداری و اتلاف وقت شهروندان زنجانی حل خواهد شد. متاسفانه این موضوع می‌توانست در سال‌های گذشته اجرا شود ولی به خاطر کم‌کاری مسئولان وقت این موضوع حالت اجرایی به خود نگرفت.
شهردار زنجان تصریح کرد: البته برای صدور پروانه ساختمانی، حرکت از شیوه سنتی به الکترونیکی ممکن است با اختلالاتی مواجه شود که مردم باید سعه صدر داشته باشند.
وی در پایان افزود: تلاش خواهیم کرد تکمیل سامانه الکترونیکی را دو ساله و مرحله به مرحله راه‌اندازی کنیم.