فیزیوتراپی خسروشاه در یک قدمی تعطیلی

بیش از یک دهه از احداث کلینیک حکیم شمس الدین خسروشاه از طریق تعاونی و حمایت خیرهای خسروشاهی میگذرد و چون تنها مرکز خدمات دهی شبانه روزی در این شهر بود، متخصصان با تجربه ای به صورت شیفتی در این مرکز خدمات رسانی می کردند. ساختمان این کلینیک در محل فعلی در سه طبقه پاسخگوی […]

بیش از یک دهه از احداث کلینیک حکیم شمس الدین خسروشاه از طریق تعاونی و حمایت خیرهای خسروشاهی میگذرد و چون تنها مرکز خدمات دهی شبانه روزی در این شهر بود، متخصصان با تجربه ای به صورت شیفتی در این مرکز خدمات رسانی می کردند.
ساختمان این کلینیک در محل فعلی در سه طبقه پاسخگوی بیماران و مراجعان است. در این مرکز علاوه بر ویزیت تخصصی بیماران ، خدماتی همچون فیزیوتراپی، دندانپزشکی، رادیولوژی و ارائه می شود.
محل فعلی کلینیک واقع در خیابان امام شمالی به علت کمبود فضا و نبود امکانات کافی نمی تواند تمامی بخش های یک کلینیک تخصصی را در خود جای دهد.
این مشکل باعث شده واحد فیزیوتراپی خسروشاه در محل دیگری تاسیس شود تا بیماران در شهر خود درمان شوند.
اما هم اکنون مجوز تنها فیزیوتراپی خسروشاه از طرف مسئولین استان باطل شده است.دلیل باطل شدن مجوز فقط دور بودن واحد فیزیوتراپی از کلینیک است.
برای ادامه فعالیت کلینیک مسئولین بخش خسروشاه طی جلساتی هم اندیشی و چاره اندیشی کرده انداما تا ساختمان جدید ساخته نشود نمیتوان انتظار بیشتری از آن داشت.