قاتل خیالباف تهران در لیست اعدام

قصاص پسردانشجو که در کمپ تفریحی ، دوستش را با ضربات متعدد سنگ به سرش کشته و در جلسه دادگاه خودش را بی گناه خوانده بود در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.
رفیق کشی در فیروزکوه اتفاق افتاد.رفیق کشی در کمپ تفریخی رخ داد. قاتل رفیق کشی دستگیر شد. قاتل در پرونده رفیق کشی مقتول را با ضربات سنگ به قتل رساند. متهم رفیق کشی به قصاص محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از یکم آبان ماه سال ۹۷ آغاز شد. ماموران پلیس فیروزکوه در حال گشت زنی بودند که به پسر جوانی به نام احسان که کیسه ای خون آلود بر دوش داشت و هراسان از کوه پایین می آمد مشکوک شدند و وی بازداشت کردند .او مدعی بود بی دلیل بازداشت شده است اما آثار خون روی کیسه و چند تار مو روی آن شک پلیس را برانگیخت و احسان ۲۷ ساله که دانشجو بود تحت بازجویی قرار گرفت . وی به قتل دوستش به نام محمد اعتراف کرد .
وی گفت: من و محمد با هم دوست بودیم. ما برای تفریح به فیروزکوه رفتیم و کمپ زدیم. قرار بود چندین روز را در چادر بمانیم و خوشگذرانی کنیم اما یک باره با هم درگیر شدیم .او به سمتم حمله کرد و ناسزا گفت. من که عصبانی شده بودم با چند ضربه سنگ به سرش ضربه زدن و او را کشتم. من در حال بازگشت به خانه بودم که ماموران به من مشکوک شدند و دستگیرم کردند.
ساعتی بعد از اظهارات پسر دانشجو ، جسد محمد در کوه های فیروزکوه پیدا شد که شواهد نشان می‌داد با ضربه های متعدد سنگ به سرش از پا درآمده است .
جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل و با اعترافات پسر دانشجو برای وی کیفرخواست صادر شد.
احسان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد اما ادعای عجیبی را مطرح کرد و قتل را گردن نگرفت.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد و گفت: پسرم و احسان با هم دوست بودند و نمی‌دانم احسان با چه انگیزه ای پسرم را کشته است . من برای او تقاضای اشد مجازات دارم و از قصاص گذشت نمی کنم.او باید حقیقت را بگوید.
وقتی متهم روبه روی قضات ایستاد گفت: من و محمد با هم دوست بودیم و هیچ خصومتی با یکدیگر نداشتیم .ما آن روز برای خوش گذرانی به فیروز کوه رفته بودیم . داخل چادر گرم صحبت بودیم که یک مرد نقاب دار به ما نزدیک شد .او نقاب مشکی به صورت داشت و می گفت این منطقه متعلق به اوست و ما حق نداریم آنجا کمپ بزنیم .اوباما درگیر شد و ما را به شدت کتک زد کرد. من که به شدت ترسیده بودم توانستم فرار کنم و او احتمالا با ضربه‌های سنگ محمد را کشته است. من در حال فرار بودم که که ماموران پلیس به من مشکوک شدند و من را بازداشت کردند .
وی درباره اعترافات اولیه اش گفت: من آن روز ترسیده بودم و تحت فشار روانی به قتل اعتراف کردم. اما باور کنید بی گناه هستم و مرد نقابدار دست به قتل زده است.
با پایان دفاعیات عجیب این متهم ،قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده وی را به قصاص محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و تایید شد. به این ترتیب پسر دانشجو در لیست سیاه اعدام قرار گرفت.

About Author