قتل زن تهرانی برای سرقت طلا در میدان خراسان !

ساعت ۱۶ جمعه ۷ آبان ماه سال جاری خانواده ای در تماس با ماموران کلانتری ۱۵۹ بیسیم از قتل مادرشان در میدان خراسان خبر دادند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران کلانتری ۱۵۹ بیسیم برای تحقیق وارد عمل شدند و ماموران با حضور در محل با خانواده ای روبرو شدند که با گریه زاری از قتل مادرشان خبر می دادند و ماموران با حضور در خانه با جسد زن ۵۰ ساله ای روبرو شدند که روی گردنش آثار شیار گردنی وجود داشت.
همین کافی بود تا تیمی از کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس محمد وهابی برای بررسی های فنی در صحنه جرم که در طبقه اول یک خانه قدیمی بود وارد عمل شوند. قتل زن تنها بخاطر سرقت
بررسی های نشان از آن داشت که مادر خانواده که به تنهایی زندگی می کند از ناحیه گردن با وسیله ای دچار خفگی و به قتل رسیده است و تعدادی از النگوهای طلایش که ارزش میلیونی داشت و گوشی موبایلش به سرقت رفته است و فاسد شدن جسد از گذشت چند روز قتل خبرمی داد.
کارآگاهان در این مرحله خانواده زن تنها را هدف تحقیق قرار دادند و مشخص شد که بچه های این زن وقتی برای دیدن مادرشان به خانه اش می آیند هر چه زنگ خانه را به صدا در می آورند کسی پاسخگو نبوده و خاموش بودن گوشی موبایل آنها را نگران کرده که فرزندان این زن به سراغ کلیدساز رفته و با کمک وی موفق به باز کردن در خانه می شوند اما وقتی فرزندان زن تنها وارد خانه می شوند با جسد مادرشان در زیر پتو روبرو می شوند.
بنا بر این گزارش، با توجه به شیارگردنی روی جسد بازپرس وهابی دستور داد تا جسد به پزشکی قانونی منتقل شود و تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت که احتمال می رود با انگیزه قتل وارد خانه شد در دستور کار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

About Author