قتل هولناک مرد بساز بفروش جلوی چشم همه

صاحب یک ملک که در درگیری با سازنده آپارتمان، وی را کشته بود پای میز محاکمه ایستاد. قتل در شهر ری رخ داد. درگیری خونین در شهر ری منجر به قتل شد. عامل قتل در شهر ری دستگیر شد. در این قتل یک مرد ۴۷ ساله کشته شد. در ادامه بیشتر از قتل در شهر […]

صاحب یک ملک که در درگیری با سازنده آپارتمان، وی را کشته بود پای میز محاکمه ایستاد.
قتل در شهر ری رخ داد. درگیری خونین در شهر ری منجر به قتل شد. عامل قتل در شهر ری دستگیر شد.
در این قتل یک مرد ۴۷ ساله کشته شد. در ادامه بیشتر از قتل در شهر ری بخوانید. رسیدگی به این پرونده از اسفندماه سال ۹۹ به دنبال وقوع درگیری خونین میان مالک و سازنده یک ملک در حال ساخت در شهرری رخ داد .
در آن درگیری مالک ۴۷ ساله به نام اردشیر مقابل چشم شاهدان و کارگران در ساختمان نیمه ساز چاقو کشید و سازنده آپارتمان به نام همایون را زخمی کرد .
همایون با آمبولانس اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی جان سپرد . کارشناسان پزشکی قانونی علت فوت را برخورد دو ضربه چاقو به قلب وی اعلام کردند .
به این ترتیب اردشیر تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل سازنده ساختمان اعتراف کرد .
وی پس از بازسازی صحنه جرم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم به دفاع پرداخت و از طرف پدر و مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد .
وقتی متهم در جایگاه ویژه ایستاد گفت: من و همایون سالها با هم همسایه بودیم.
همایون سازنده آپارتمان بود و می‌دانستم قبلاً چند بار ساخت و ساز انجام داده است. او پیشنهاد داد تا هر دو ملک را با هم تجمیع و یک آپارتمان چندین طبقه بسازیم .به همین خاطر در سال ۹۶ قرارداد مشارکت در ساخت بستیم. قرار بود او ۲ سال بعد آپارتمانم را تحویل دهد اما با گذشت نزدیک به ۳سال هنوز کار ساخت آپارتمان به پایان نرسیده و آن را به من تحویل نداده بود. هر بار سراغش میرفتم بهانه ای می‌آورد و مدعی بود به خاطر شیوع ویروس کرونا در ساخت و ساز ساختمان تاخیر به وجود آمده است.
وی ادامه داد : آخرین بار تصمیم گرفتم تا با همایون صحبت کنم . چون میدانستم ممکن است میان ما درگیری رخ دهد در پرایدم یک چاقو گذاشتم. من سر ملک رفتم و به او گفتم باید زودتر تکلیفم را روشن کند که او به سمتم حمله ور شد و من با چاقوی که در ماشین داشتم یک ضربه به سینه اش زدم.
اردشیر به قضات گفت: من همایون را از قبل می شناختم و هرگز راضی به مرگ او نبودم .به همین خاطر هم فقط یک ضربه به سینه او زدم.
من گزارش پزشکی قانونی مبنی بر برخورد دو ضربه چاقو به قلب قربانی را قبول ندارم .
وی درباره فرار بعد از قتل توضیح داد: وقتی همایون خونین روی زمین افتاد، ترسیدم.به همین خاطر سوار ماشین شدم و به خانه برگشتم .
اما همان شب از سوی مأموران دستگیر شدم و آنها چاقو را از داخل پرایدم پیدا کردند .من از اولیای دم است عذرخواهی می‌کنم و با آنها می‌گویم واقعاً قصد کشتن پدرشان را نداشته ام.
من خانه ام را که تنها دارایی ام بود به همایون سپرده بودم تا ۲ سال بعد یک آپارتمان به من تحویل دهد اما او در کارش تاخیر می کرد و همین موضوع باعث شده بود اعصابم به هم بریزد .
بنا بر این گزارش، با پایان دفاعیات این متهم قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.